Drogi czytelniku dbający o zdrowie

Czy zwróciłeś uwagę, że często używamy zwrotów związanych z sercem? Np. mówimy, że ktoś jest „bliski naszemu sercu”. Chcemy czegoś „z całego serca”. Słowo to służy do określania rzeczy dobrych, inspirujących i zadowolenia. Nie jest to tylko pojęcie, ale istotny sposób, który zapewnia nam witalność. Dostarcza do mózgu niezbędną krew […]